Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (Psychological problems of designing innovative development of comprehensive school) Анотація   PDF
Наталія Назарук (Nazaruk)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічні чинники сепаратизму в Україні Анотація   PDF
Ігор Білоконь
 
Випуск 22 Психологічна готовность майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники Анотація   PDF
Олександра Гринчук
 
Випуск 22 Психологічна структура волонтерської діяльності студентів Анотація   PDF
Віталія Скиданович
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічна структура комунікативної компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту Анотація   PDF
Олена Лахтадар
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічна сутність самовдосконалення особистості Анотація   PDF
Тетяна Яблонська
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічне тяжіння до бідності та самоефективність у контексті ціннісного самовизначення особи Анотація   PDF
Вадим Васютинський
 
Випуск 19, частина 2 Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я й позитивні емоційні стани (Psychological Analysis of Internal Picture of Health and Positive Emotional States) Анотація   PDF
Віктор Пілецький (Piletsky)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної здатності Анотація   PDF
Ігор Галян
 
Випуск 19, частина 2 Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї (Psychological Analysis of Communication Difficulties in Children and Parents in Modern Family) Анотація   PDF
Олександра Гринчук (Grynchuk)
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічний аспект підвищення культури мовлення школярів Анотація   PDF
Лілія Широкорадюк
 
Випуск 20, Частина 2 Психолого-педагогічні рекомендації з упередження ігрозалежності Анотація   PDF
Тетяна Мотрук
 
Випуск 22 Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого Анотація   PDF
Ольга Климишин
 
Випуск 19, частина 2 Психометричний і когнітивно-стильовий підходи до інтелектуальної обдарованості: порівняльний аналіз (Psychometric and Cognitive-Style Approaches to Intellectual Giftedness: a Comparative Analysis) Анотація   PDF
Анатолій Палій (Paliy)
 
Випуск 19, частина 2 Психосоциальные и ценностные факторы психологического здоровья студентов (The Psychosocial and Value Factors of the Students’ Psychological Health) Анотація   PDF
Елена Шевченко (Shevchenko)
 
Випуск 20, Частина 2 Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія: версія Х’ю Гаша (історико-філософський аналіз) Анотація   PDF
Ігор Гоян
 
Випуск 19, частина 2 Реконструктивно-діагностичний опитувальник аксіопсихологічного потен¬ціалу особистості (РДО АПО): аргументація і попередні висновки (Reconstructive-Diagnostical Guestionaire of Axiopychological Potential of a Person (RDQ APP): Argumentation and Advanced R Анотація   PDF
Зіновія Карпенко (Karpenko)
 
Випуск 20, Частина 2 Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності Анотація   PDF
Ірина Яворська-Вєтрова
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності Анотація   PDF
Ольга Кукло
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів Анотація
Світлана Заболоцька
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді Анотація   PDF
Галина Груць
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Роль духовності в суб’єктивному благополуччі людей похилого віку Анотація   PDF
Оксана Люсова
 
Випуск 21 Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку Анотація   PDF
Галина Федоришин
 
Випуск 22 Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій Анотація   PDF
Алла Борисюк
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Роль світоглядних орієнтацій особистості у формуванні картини світу й образу «Я» Анотація   PDF
Наталія Володарська
 
126 - 150 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109