Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 20, Частина 2 Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості Анотація   PDF
Ігор Попович
 
Випуск 19, частина 2 Самодопомога у посттравматичній ситуації: практики автобіографування (Self-Help in a Post-Traumatic Situation: Practices of the Autobiography Making Process) Анотація   PDF
Тетяна Титаренко (Tytarenko)
 
Випуск 19, частина 2 Соціальні уявлення сучасної молоді про шлюб та сім’ю (Social Representation of Modern Youth are of Marriage and Family) Анотація   PDF
Галина Равлюк (Ravlyuk)
 
Випуск 19, частина 1 СОЦІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
Олександр Соколов
 
Випуск 21 Соціально-психологічні аспекти адаптації підлітків у закладах інтернатного типу Анотація   PDF
Юлія Дубчак
 
Випуск 19, частина 1 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ШАХТАРІВ (Social and psychological characteristics of professional coping strategies miners) Анотація   PDF
Антон Мечетний (Mechetny)
 
Випуск 19, частина 1 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (Socio-psychological profile of gender differences in family communication styles) Анотація   PDF
Олександра Гринчук (Grynchuk)
 
Випуск 22 Соціально-психологічні складові антиципації особистості та прогнозування її поведінки Анотація   PDF
Вадим Завацький
 
Випуск 22 Соціально-психологічні чинники гендерної нерівності в процесі кар’єрного розвитку сучасних жінок (англ. мовою) Анотація   PDF
Оксана Чуйко
 
Випуск 21 Соціально-психологічні чинники формування соціально- психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю Анотація   PDF
Наталія Мельник
 
Випуск 21 Соціально-психологічне розуміння суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі Анотація   PDF
Віктор Пілецький
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів Анотація   PDF
Олена Галян
 
Випуск 19, частина 1 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА» У СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ (Value concepts of emotional focus, emotional stability, emotional culture in the structure of emotional intelligence) Анотація   PDF
Ірина Опанасюк (Opanasyuk)
 
Випуск 19, частина 2 Справедливість і психологічна безпека особистості: зміст і співвідношення понять (Justice and Psychological Security of a Person: Content and Correlation of Concepts) Анотація   PDF
Надія Куравська (Kuravska)
 
Випуск 19, частина 2 Спрямованість особистості як компонент професійного становлення студентів (Оrientation of the Personality as a Component of Professional Formation of Students) Анотація   PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Ганна Шпір
 
Випуск 20, Частина 2 СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Олена Сухаревська
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Становлення основ економічної культури школяра в просторі шкільної освіти Анотація   PDF
Наталія Дембицька
 
Випуск 19, частина 2 Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх вирішення (Becoming a Student’s Personality: Conflicts and Solutions) Анотація   PDF
Любов Жердецька (Zherdetska)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Стереотипізація моделі професійної поведінки як механізм формування іміджу Анотація   PDF
Олена Блінова
 
Випуск 19, частина 2 Сучасні телемедіа у контексті зміни парадигми людського світосприйняття (Modern TV Media in the Context the Paradigm Change in Human Perception of the World) Анотація   PDF
Оксана Коханевич (Kokhanevich)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Сучасні тенденції, проблеми й суперечності розвитку особистості в системі вищої освіти Анотація   PDF
Юлія Карпюк
 
Випуск 20, Частина 2 Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи Анотація   PDF
Ірина Щербакова
 
Випуск 20, Частина 2 Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості Анотація   PDF
Наталія Орішко
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи Анотація   PDF
Віолетта Лаппо
 
Випуск 19, частина 1 ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ В ПОДРУЖНІЙ ПАРІ (Theoretical concepts of coping behavior in married couple) Анотація   PDF
Інокентій Конієнко (Korniyenko)
 
151 - 175 з 190 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109