Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 2 Титул Анотація   PDF
Титул Випуск 19 частина 2
 
Випуск 20, Частина 2 Титул Вип 20 Ч 2 Анотація   PDF
Титул вип 20 ч 2
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Титул Випуск 20 Частина 1 Анотація   PDF
Титул Титул В 20 ч 1
 
Випуск 20, Частина 2 Усвідомленість життєвих ролей у контексті духовного розвитку особистості Анотація   PDF
Анастасія Одінцова
 
Випуск 19, частина 2 Уявлення студентської молоді про конкуренцію як міжособистісну взаємодію в сучасному суспільстві (Students’ Notion of Competition as Interpersonal Interaction in Modern Society) Анотація   PDF
Оксана Чуйко (Chuyko)
 
Випуск 21 Фахівці у сфері психічного здоров’я у Великобританії Анотація   PDF
Вікторія Горбунова, Віталій Климчук
 
Випуск 19, частина 1 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЙ ДУХ І ДУША (Phenomenology of spiritual growth of an individual in the light of categories «spirit» and «soul» ) Анотація   PDF
Христина Луканюк (Lukaniuk)
 
Випуск 20, Частина 2 Формування й транформація ціннісних орієнтацій молоді в сучасному суспільстві Анотація   PDF
Іоасаф ( Владислав) Архімадрид(Перетятько)
 
Випуск 19, частина 2 Формування комунікативних компетенцій у структурі інформаційного обміну майбутніх фахівців гуманітарного профілю (Forming of Communicative Competenses in the Structure of Information Exchange of Future Specialists in the Humanities) Анотація   PDF
Ольга Лосієвська (Losiyevska)
 
Випуск 20, Частина 2 Формування професійно-педагогічної ідентичності майбутніх педагогів Анотація   PDF
Галина Лялюк
 
Випуск 19, частина 2 Ціннісно-нормативна регуляція поведінки в «полі соціальних уявлень» (Regulation of Behavior by Values and Norms in the «Field of Social Representations») Анотація   PDF
Валерія Заболотна (Zabolotna)
 
Випуск 19, частина 2 Чинники адаптації сімей до нового життєвого простору (The Factors of Families’ Adaptation to a New Living Space) Анотація   PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Ольга Данайканич (Danaikanych)
 
Випуск 19, частина 2 Шкільна психологічна служба: історія та перспективи (School Psychological Service: History and Prospects) Анотація   PDF
Людмила Макарова (Makarova)
 
Випуск 20, Частина 2 Шляхи оптимізації я-концепції підлітків із вадами опорно-рухового апарату засобами тілесно-орієнтованої терапії Анотація   PDF
Ірина Щурик
 
Випуск 22 Якісний підхід в «gender studies»: психологічна підготовка дослідника Анотація   PDF
Оксана Щотка
 
176 - 190 з 190 результатів << < 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 2522-9109