КАРПАТИ ЯК ОЗНАКА РОМАНТИЗОВАНОЇ ІНАКШОСТІ В ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА (на матеріалі повісті «Страсний четвер»)

Микола Васильчук

Анотація


У статті розглянуто особливості художнього відображення Карпат в повісті Миколи Устияновича (1811–1885) «Страсний четвер». Простежено фольклорно-етнографічне та історичне підґрунтя твору. Показано вплив гірської місцевості на творення письменником романтично забарвленого колориту повісті.

Ключові слова: повість, романтизм, переказ, топонім, опришки, розбій­ники, бойки, гуцули, гори.


 


Посилання


Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ–ХІХ ст. : Історичний нарис/ В. В. Грабове¬цький. – Львів : Вища школа, 1982. – 152 с.

Грабовецький В. Олекса Довбуш / Володимир Грабовецький. – Львів : Світ, 1994. – 272 с.

Гулевич Л. Бойківська тема у прозі М. Устияновича / Лілія Гулевич // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 40–45.

Гулевич Л. Микола Устиянович і його творчість у контексті літератури україн¬ського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Гулевич Ліліанна Олексіївна. – Дрогобич, 2008. – 18 с.

Історія української літератури : у 8 т. Т. 3. – К . : Наук. думка, 1968. – 516 с.

Нахлік Є. Романтична повістка Миколи Устияновича «Месть верховинця» / Є. К. Нахлік // Радянське літературознавство. – 1981. – № 12. – С. 61–70.

Петраш О. «Руська трійця». М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Дніпро, 1986. – 230 с.

Радзикевич В. Короткий нарис історії української літератури : підручник для шкіл і самоосвіти. – 2-ге змін. вид. – Львів : Накладом української книгарні і антикварі у Львові, 1931. – 304 с.

Українські письменники. Біо-бібліографічний словник : 5 т. Т. ІІІ / укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко ; відп. ред. П. К. Волинський. – К. : ДВХЛ, 1963. – 808 с.

[Шашкевич М., Головацький Я., Устиянович М., Могильницький А.]. Твори Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького, Николи Устияновича, Антона Могильницького. – У Львові : Виданє товариства «Просвіта» ; З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1906. – 624 с. – (Руска писемність. ІІІ).

[Wahilewič J.]. Bojkowé lid ruskoslowanske w Haličjch / Od Dalibora J. Wa¬hilewice // Časopis Českého Museum, w Praze. – 1841. – Ročn. XV. – Swazek I.– S. 30–72.

Славсько. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.