№ 19 (2018)

Українознавчі студії

Зміст

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. ГОРА PDF
Василь Ґрещук, Валентина Грещук 5-16
Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана PDF
Віталій Кононенко 17-31
Про деякі суспільні меми сучасних українців PDF
Володимир Барчук 32-40
До питання слов’янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики) PDF
Василь Яцій 41-58
Діалектне членування говорів Прикарпатського ареалу в лінгвістичних студіях першої третини ХХ століття PDF
Михайло Бігусяк 59-69
Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина PDF
Оксана Ципердюк 70-81
Гуцульські діалектні риси в мові роману Р. Іваничука «Вогненні стовпи».. PDF
Оксана Семенюк 82-92
Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана PDF
Степан Хороб 93-102
Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова PDF
Роман Піхманець 103-162
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕКСТ В СИСТЕМІ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА: ПРИЧИНИ ПОЯВИ І ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ PDF
Микола Васильчук 163-175
ПОЕТИЧНА ЗБІРКА ЯК ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: ДОСВІД ВАСИЛЯ ХМЕЛЮКА PDF
Наталія Мочернюк 176-187
ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕМБЛЕМАТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Олександр Солецький 188-200
СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ "НЕПОВНИЙ ВИЯВ ОЗНАКИ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ" PDF
Богдан Грещук 201-212
ЗЛОЧИНИ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ В м. КАЛУШІ (1941–1944 рр.) PDF
Сергій Адамович 213-227
СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА ПАРАДИГМА БІОЕКОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
Микола Чернявський, Тарас Парпан 228-231
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНДУРИСТІВ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (20–30 рр. ХХ ст.) ЯК ПРООБРАЗ НАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУЦІЙ PDF
Віолетта Дутчак 232-246
РІЗЬБЯР МИКОЛА ГРЕПИНЯК І НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ГУЦУЛЬЩИНИ PDF
Михайло Гнатюк 247-259

Рецензії

ТЕХНОЛОГІЧНО-МАНІПУЛЯЦІЙНА ПРИРОДА НЕОРУСИНСЬКОГО РУХУ PDF
Вавиль Грещук 260-264
МЕНІ ЙОГО НЕ ВИСТАЧАЄ ДОСІ PDF
Василь Грещук 265-267


ISSN: 2312-5691